ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

A biodiversidade , segundo o Convenio Internacional sobre a Diversidade Biolóxica , é o termino polo cal se fai referencia á ampla variedade de seres vivos no conxunto da biosfera e os procesos naturais que a conforman, resultado de miles de millóns de anos de evolución.

Actualmente, estamos entrando na era da “sexta extinción” na que a perda de biodiversidade presenta cifras cada vez máis alarmantes: a taxa de extinción de especies non deixa de aumentar de xeito exponencial. 

Dende un punto de vista máis antropocéntrico, a biodiversidade nos ecosistemas terrestres é imprescindible para o mantemento de servizos ecosistémicos como, por exemplo, a polinización, a conservación de solos e auga saudables, o control de pragas, a conservación de hábitats para a vida salvaxe, etc.

A continuación, coma en cada ODS, compartimosvos un resumo das metas plantexadas na Resolución Oficial da Axenda 2030:

As medidas que deben ser tomadas, son extremamente urxentes. Neste contexto, o Decenio das Nacións Unidas sobre a Restauración de Ecosistemas é un chamamento á protección e á reactivación dos ecosistemas de todo o mundo, en beneficio das persoas e da natureza. Pretende frear a degradación dos ecosistemas e fomentar a restauración ecolóxica .

” Só con ecosistemas saudables podemos mellorar os medios de subsistencia das persoas, contrarrestar o cambio climático e deter o colapso da biodiversidade”.

A década das Nacións Unidas vai do 2021 ao 2030, que tamén é a data límite para os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e o cronograma identificado polos científicos como a última oportunidade para previr un cambio climático catastrófico.

#act4sgds

ODS 16: PAZ, XUSTIZA E INSTITUCIÓNS SÓLIDAS

Para lograr os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible son necesarias sociedades pacíficas, xustas e inclusivas. As persoas de todo o mundo non deben ter temor a ningunha forma de violencia e teñen que sentirse seguras ao longo da súa vida, independentemente da súa orixe étnica, relixión ou orientación sexual.

A fin de avanzar na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, necesitamos institucións públicas eficaces e inclusivas que poidan proporcionar educación e asistencia sanitaria de calidade, aplicar políticas económicas xustas e brindar unha protección inclusiva do medio ambiente.

A continuación, compartimos un resumo sobre as metas propostas para este ODS 16:

ODS 17: ALIANZA PARA CONSEGUIR OS OBXECTIVOS

Presentámosvos un breve resumo das metas propostas na Resolución Oficial da Axenda 2030.

Que vos parecen? Alcanzables?

Para que un programa de desenvolvemento sostible teña éxito é necesario establecer asociacións inclusivas (a nivel mundial, rexional, nacional e local) sobre principios e valores, así como sobre unha visión e uns obxectivos compartidos que se centren primeiro nas persoas e o planeta.

Moitos países requiren asistencia oficial para o desenvolvemento co fin de fomentar o crecemento e o comercio. Aínda así, os niveis de axuda están a diminuír e os países doantes non respectaron o seu compromiso de aumentar o financiamento para o desenvolvemento.

Agora máis que nunca é necesaria unha sólida cooperación internacional co fin de garantir que os países que posúen os medios para recuperarse da pandemia contribúan e consigan alzancar as metas dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

SIMPOSIO: ODS EN ACCIÓN

5º aniversario de la Agenda 2030: ¿está siendo efectiva? Queremos compartir contigo este evento gratuíto, en el que nos reuniremos con diferentes personas expertas para conocer las acciones que llevan a cabo para favorecer las metas de los ODS, desde el prisma de los diferentes agentes de la sociedad. Nos pondremos al día sobre las herramientas más eficaces para fomentar el desarrollo sostenible a nivel local.

¿Nos vemos dentro?