Oferta de Cursos Online 2021

Obxectivos 

 • Comprender a Axenda 2030 e os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
 • Sensibilizar e concienciar sobre o desenvolvemento sostible.
 • Implicar ao alumnado na consecución dos ODS.
 • Conseguir ferramentas para lograr un cambio de hábitos.

  Programa

  Coñecendo a Axenda 2030

Antecedentes, desenvolvemento sostible e presentación da Axenda 

As persoas

Os primeiros pasos

Camiñando cara á igualdade

O Planeta

  1. Coidando a biodiversidade
  2. Camiñando cara unha economía circular
 1. Persoas e Planeta
 2. Axenda 2030 persoal

Obxectivos 

 •  Comprender a Axenda 2030 e os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
 • Integrar os ODS na estratexia empresarial
 • Poñer en marcha accións para favorecer aos ODS
 • Presentar as métricas e indicadores para avaliar a contribución a Axenda 2030

Programa

 1. Contexto actual: o desenvolvemento sostible e a Axenda 2030

Antecedentes, a Axenda 2030 e os 17 ODS, a RSC e o voluntariado corporativo.

 1. Indicadores e medición da contribución aos ODS

Indicadores e medidas, avaliacións, deseño e aplicación dos indicadores.

 1. Plan de acción para integrar a Axenda 2030 e os ODS

Diagnose, creación do plan de acción, indicadores, expresión de resultados.

 1. Colaboracións e Alianzas

Pacto Mundial, Empresas e asociacións, Voluntariado

Obxectivos 

 • Asimilar os retos ambientais e sociais que se presentan nas próximas décadas.
 • Coñecer o concepto de desenvolvemento sostible.
 • Descubrir a Axenda 2030 e os Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.
 • Vincular a acción voluntaria cos ODS.
 • Utilizar a Axenda 2030 e os ODS como ferramenta para a concienciación e sensibilización da cidadanía.
 • Reflexionar acerca da importancia da sostibilidade.

Programa

 1. Comprendendo a Axenda 2030
  1. Situación planetaria actual
  2. O desenvolvemento sostible
  3. A Axenda 2030
  4. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
 2. As persoas
  1. Primeiros pasos (ODS 1, 2, 3 e 16)
  2. Camiñando cara á igualdade (ODS 4,5,8 e 10)
 3. O planeta
  1. Coidando a biosfera (ODS 13, 14 e 15)
  2. Promovendo a economía circular (ODS 6,7 e 9)
 4. As persoas e o planeta
  1. As persoas e o planeta (ODS 11,12 e 17)
 5. Voluntariado e desenvolvemento sostible
  1. Un pouco de historia
  2. Voluntariado para a sostibilidade
  3. Voluntariado corporativo
  4. Voluntariado e-learning
  5. Prácticas para un desenvolvemento sostible
 6. Voluntariado e os ODS

 

Obxectivos

 • Promover o cultivo de Horta
 • Capacitar ao alumnado para o cultivo da horta

Programa

 1. Xeralidades do cultivo ecolóxico.Manexo do solo
  1. Preparación da terra e abonos. 
  2. Plantación e reproducción de especies hortícolas tradicionales.
  3. Rotacións e asociacións de especies hortícolas.
  4. Balance económico. 
  5. Particularidades do cultivo baixo cuberta.
 2. Control de plagas e enfermedades:
  1. Descripción de procesos nocivos en plantas, síntomas e ciclo biolóxico.
  2. Claves no control de plagas e enfermedades. Compatibilidade de especies. 
  3. Control de herbas adventicias, acolchados , falsas siembras, deshierbe. 
  4. Descripción de fauna auxiliar, presente nos cultivos hortícolas.
  5. Técnicas de control e aplicación de productos.
  6.  Preparación e aplicación de remedios. 
 3. Conservas e fermentos
  1. Introdución ás conservas. 
  2. Conservas de frutas e verduras.
  3. Marmeladas.
  4. Introdución ás fermentacións.
  5. Fermentos vexetais.
  6. Encurtidos. 

 

Obxectivos

 • Coñeer a Axenda 2030 e os ODS
 • Promover o emprendemento sostible
 • Impicar ao alumnado na integracións dos ODS nos obxectivos de emprendemento

Programa

 1. Presentando a Axenda 2030
 2. Coñecendo os 17 ODS
 3. Emprendemento verde

Ecoturismo, emprendemento rural, soberanía alimentaria, enerxías renovables, movilidade sostible, bioconstrucción..

 1. Emprendemento cultural
 2. Economía circular
 3. A Economía social
 4. Integración dos ODS no plan de negocio

Obxectivos

Programa

 1. Antecedentes
 2. Desenvolvemeno sostible e Axenda 2030
 3. Economía verde
 4. Ecosistemas de emprendemento
 5. A idea
 6. Oportunidades
  1. Ecoturismo
  2. Soberanía alimentaria
  3. Produción local
  4. Enerxías renovables e movilidade sostible
  5. Bioconstrucción

 

Obxectivos

 • Coñecer os principios da economía circular
 • Promover ideas de emprendemento en economia circular

Programa

 1. Antecedente
 2. Do modelo lineal ao modelo circular
 3. Lexislación actual 
 4. Principios e estratexias da economía circular
 5. Novos modelos de negocio
 6. Oportunidades da Economía circular
 7. Circularizando o modelo de Negocio

Obxectivos

 • Coñecer o concepto de pegada ecolóxica
 • Promover hábitos de vida sostibles
 • Capacitar ao alumnado no diagnóstico da pegada ecolóxica

Programa

 1. Antecedentes e contexto
 2. Concepto e tipos
 3. Indicadores e medidas
 4. Diagnóstico
 5. Plan de acción para mellorar a pegada ecolóxica

Obxectivos

 • Coñecer os principios da economía circular
 • Promover a economía circular como alternativa de produción

Programa

 1. Contexto global
 2. Do modelo lineal ao modelo circular
 3. Lexislación actual 
 4. Principios da economía circular
 5. Correntes de pensamento
 6. Estratexias para a Economía Circular
 7. Marco RESOLVE
 8. Novos modelos de negocio
 9. Conclusión: produción e consumo responsable