Como naceu a cooperativa SomosTerra?

Hoxe é o segundo aniversario da cooperativa SomosTerra e queremos botar unha vista atrás e compartir con vós unha visual do que foron estos dous anos de andanzas polos mundos da economía social e a sostibilidade territorial.

[SUBSTÍTULOS DO VIDEO]

Sempre nos gusta comezar por como xurdiu SomosTerra e xurdiu en realidade no 2017 a raíz da vaga de incendios forestais tan severos que houbo en Galicia. Aí Raquel e máis eu decidimos xuntarnos para crear unha planta de compostaxe, vermicompostaxe e xeración de biogás, co obxectivo de xestionar de forma eficiente os residuos orgánicos/biorresiduos da cidade de Vigo.

Presentamos esta idea no 2018 na incubadora de negocios da Universidade de Vigo e resultamos gañadoras. Pasamos un ano estudando sobre emprendemento, sobre modelos de negocio, validando a idea e pivotando. Así foi como en xaneiro de 2019 naceu SomosTerra tal e como a coñecemos hoxe en día, cos servizos que ofertamos.

Durante este tempo tamén estivemos realizando investigación científica sobre a optimización do proceso de vermicompostaxe porque consideramos que é unha forma realmente beneficiosa para xestionar residuos orgánicos.

Ademais, comezamos a participar na Aceleradora de Economía Social ES-CONECTA, que foi un suceso transcendental para nós, porque foi cando namoramos profundamente da Economía Social e decidimos ser sociedade cooperativa galega xuvenil sen ánimo de lucro.

Pouco despois, recibimos o premio da Universidade de Vigo INCUVI- AVANZA para seguir formando parte desa incubadora de negocios e consolidar o noso proxecto. Foi unha experiencia marabillosa que nos permitiu traballar durante 12 meses dende Porto do Molle, xusto nunha oficina en Nigrán. Esta experiencia foi clave para consolidar a nosa actividade profesional.

Así foi como en decembro do 2019 naceu SomosTerra de forma oficial. Dende o 2019 pois… fixemos moitas cousas! Contámolo na próxima publicación.

Desfrutar do Consumo Consciente

Cada vez máis persoas buscamos alternativas ante a inercia do consumo masivo que caracteriza a sociedade na que vivimos actualmente. Dende que nos levantamos ata que nos deitamos estamos consumindo (alimentos, roupa, auga, enerxía…). Pararnos a reflexionar antes de consumir é un acto revolucionario. Sendo conscientes de que consumimos e como o consumimos, tendo en contas os nosos valores (solidaridade, responsabilidade social, ecoloxía…) podemos chegar a transformar o modelo de produción cara ese modelo co que soñamos, onde a sostibilidade e os dereitos das persoas e dos seres vivos están no centro.

Porén, coñecemos a moitas persoas que renuncian a ter un estilo de vida máis sostible porque consideran que é inútil mentres as grandes multinacionais continúan contaminando sen parar. Tamén coñezo a persoas que sofren moito por non poder reducir máis e máis a súa pegada ecolóxica individual. Para min a clave está no equilibrio entre ambas posturas, e nese equilibrio nace o consumo consciente.

O consumo consciente (ou consumo responsable) é unha ferramenta moi poderosa que temos á nosa disposición para vivir dun xeito máis sostible e sen contribuír coas inxustizas sociais. Implica pensar as consecuencias das nosas decisións de consumo e achegar as nosas prácticas ao noso propio criterio eco-lóxico.

  • A primeira consecuencia, máis directa é a satisfacción persoal de vivir en consonancia co que pensamos.
  • A segunda é sermos activistas a través das nosas decisións de compra, pois podemos decidir a quen apoiar a través do consumo consciente.

Durante o Nadal, este exercicio do consumo consciente pode verse alterado polas presas de conseguir un agasallo para cada ser querido. Ás veces, a falta de tempo lévanos a consumir de forma impulsiva. No noso caso, sempre foi un reto atopar unha alternativa sostible, económica, útil, acorde cos nosos valores, que encaixe nesta tradición de compartir agasallos no Nadal. Pois ben, para facilitar esta búsqueda decidimos montar a Tenda para o Consumo Consciente, onde podedes mercar agasallos sostibles e solidarios.

Sostibles porque foron deseñados e manufacturados tendo en conta a mínima pegada ecolóxica. É dicir, todos os agasallos están feitos a man polas socias da cooperativa.

Solidarios porque coa túa compra estás colaborando coa microfinanciación dos proxectos educativos impulsados por SomosTerra.