ODS 12 : PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLES

O consumo sostible ou consumo responsable é un elemento integral do Desenvolvemento Sostible e un tema esencial para a abordar as metas da Axenda 2030.

O consumo responsable refírese ao conxunto de accións que tratan de atopar solución viables aos desequilibrios (sociais e ambientais) por medio dunha conducta mais responsable por parte dos axentes consumidores. 

O previsible aumento da poboación exercerá unha presión inmensa sobre os recursos naturais, a biodiversidade e o equilibrio ecolóxico do planeta.

Resulta imprescindible, para acadar os demais ODS, que se garantan modalidades de consumo e produción sostibles que permitan asegurar a capacidade das vindeiras xeracións para satisfacer as súas necesidades. 

Neste proceso é necesaria a transformación dos sistemas de produción, logrando unha economía circular, onde o residuo se considere como recurso. As empresas deben ter ese papel transformador, cambiando o seu modelo produtivo, adaptándoo a un modelo de consumo e produción sostible.

ODS 13: ACCIÓN POLO CLIMA

O nivel do mar está aumentando, os eventos climáticos son cada vez máis extremos e as emisións de gases de efecto invernadoiro están agora nos niveis máis altos da historia. Se non actuamos, a temperatura media do planeta podería aumentar uns 3 grados centígrados este século. 

Na Conferencia de París sobre o Clima (COP21) celebrada en decembro de 2015, 195 países asinaron o primeiro acordo vinculante mundial sobre o clima, coñecido mundialmente como o Acordo de París. Para evitar un cambio climático perigoso, o Acordo establece un plan de acción mundial que pon o límite do quecemento global moi por baixo de 2 grados centígrados. A implantación do Acordo de París é esencial para lograr alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

A mobilizacións social non deixa de crecer nos últimos anos, reclamando Xustiza Climática. Este 25 de setembro celébrase a nivel internacional un conxunto de actividades para reclamar Acción real polo Clima.

25 de setembro, Día Mundial da Acción Climática

 

ODS 14: VIDA SUBMARINA

O fenómeno de perda de biodiversidade na entrada do ODS 15 no caso dos ecosistemas terrestres, tamén está sucedendo nos diferentes ecosistemas mariños. Os océanos, que constitúen máis do 70% do planeta, están ameazados pola sobreexplotación dos seus recursos, a contaminación dos seus fondos mariños e a subida global das temperaturas, que poñen en risco a vida de especies mariñas fundamentais nos océanos.

Os océanos son imprescindibles para a vida humana. O réxime de precipitacións, a auga potable, o clima, gran parte do noso alimento e incluso o osíxeno do aire que respiramos proveñen, en última instancia, do mar e son regulados por este. Cerca de mil millóns de persoas, o 12 % da poboación mundial, dependen dos océanos, os mares e os recursos mariños para sobrevivir.

Entre o 5 e 9 de xuño de 2017 celebrouse a Conferencia dos Océanos, a primeira conferencia das Nacións Unidas sobre este asunto. Representou unha oportunidade única e inestimable para que o mundo poña fin ao deterioro da saúde dos océanos e os mares con solucións concretas. A Conferencia serviu, ademais, para fomentar a consecución do ODS 14. 

A continuación presentamos as súas metas resumidas. Igual que no resto de ODS, podes consultar a Resolución da Axenda 2030 para consultar as metas en versión orixinal.

ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

A biodiversidade , segundo o Convenio Internacional sobre a Diversidade Biolóxica , é o termino polo cal se fai referencia á ampla variedade de seres vivos no conxunto da biosfera e os procesos naturais que a conforman, resultado de miles de millóns de anos de evolución.

Actualmente, estamos entrando na era da “sexta extinción” na que a perda de biodiversidade presenta cifras cada vez máis alarmantes: a taxa de extinción de especies non deixa de aumentar de xeito exponencial. 

Dende un punto de vista máis antropocéntrico, a biodiversidade nos ecosistemas terrestres é imprescindible para o mantemento de servizos ecosistémicos como, por exemplo, a polinización, a conservación de solos e auga saudables, o control de pragas, a conservación de hábitats para a vida salvaxe, etc.

A continuación, coma en cada ODS, compartimosvos un resumo das metas plantexadas na Resolución Oficial da Axenda 2030:

As medidas que deben ser tomadas, son extremamente urxentes. Neste contexto, o Decenio das Nacións Unidas sobre a Restauración de Ecosistemas é un chamamento á protección e á reactivación dos ecosistemas de todo o mundo, en beneficio das persoas e da natureza. Pretende frear a degradación dos ecosistemas e fomentar a restauración ecolóxica .

” Só con ecosistemas saudables podemos mellorar os medios de subsistencia das persoas, contrarrestar o cambio climático e deter o colapso da biodiversidade”.

A década das Nacións Unidas vai do 2021 ao 2030, que tamén é a data límite para os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e o cronograma identificado polos científicos como a última oportunidade para previr un cambio climático catastrófico.

#act4sgds

ODS 16: PAZ, XUSTIZA E INSTITUCIÓNS SÓLIDAS

Para lograr os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible son necesarias sociedades pacíficas, xustas e inclusivas. As persoas de todo o mundo non deben ter temor a ningunha forma de violencia e teñen que sentirse seguras ao longo da súa vida, independentemente da súa orixe étnica, relixión ou orientación sexual.

A fin de avanzar na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, necesitamos institucións públicas eficaces e inclusivas que poidan proporcionar educación e asistencia sanitaria de calidade, aplicar políticas económicas xustas e brindar unha protección inclusiva do medio ambiente.

A continuación, compartimos un resumo sobre as metas propostas para este ODS 16:

ODS 17: ALIANZA PARA CONSEGUIR OS OBXECTIVOS

Presentámosvos un breve resumo das metas propostas na Resolución Oficial da Axenda 2030.

Que vos parecen? Alcanzables?

Para que un programa de desenvolvemento sostible teña éxito é necesario establecer asociacións inclusivas (a nivel mundial, rexional, nacional e local) sobre principios e valores, así como sobre unha visión e uns obxectivos compartidos que se centren primeiro nas persoas e o planeta.

Moitos países requiren asistencia oficial para o desenvolvemento co fin de fomentar o crecemento e o comercio. Aínda así, os niveis de axuda están a diminuír e os países doantes non respectaron o seu compromiso de aumentar o financiamento para o desenvolvemento.

Agora máis que nunca é necesaria unha sólida cooperación internacional co fin de garantir que os países que posúen os medios para recuperarse da pandemia contribúan e consigan alzancar as metas dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

SEMANA GLOBAL PARA ACTUAR POLOS ODS #Act4SGDs #5ºAniversarioAxenda2030

Coa pandemia COVID-19 e a disrupción económica e social que atravesa o mundo, 2020 é un ano fundamental para o cambio transformador.

Este mes de setembro, os líderes mundiais estarán reunidos na Asemblea Xeral das Nacións Unidas, para conmemorar o 5º aniversario dende que se asinou a Resolución da Axenda 2030 , “Transformar o noso mundo: a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible”.

Consideramos que este 5º aniversario da Axenda 2030 deberá convertirse nun punto de inflexión para as persoas e o planeta. Con ese obxectivo, xurdiu a iniciativa #act4SDGs , que consiste nun chamamento global a persoas e organizacións de todas partes para que tomen medidas para actuar a favor dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, que son, precisamente, a folla de ruta necesaria para unha recuperación xusta, igual e sostible da crise sociosanitaria actual

Polo tanto, esta é unha oportunidade para contarlle ao mundo o que estamos facendo dende SomosTerra para avanzar cos ODS e queremos contar contigo para facelo posible!

E ti, xa coñeces o potencial da Axenda 2030?