Axenda 2030 como ferramenta estratéxica

Unha das principais fórmulas que empregamos consiste en incluír a Axenda 2030 como ferramenta para a creación de accións concretas que contribúen cos  Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Para conseguilo, contamos coa posición estratéxica de SomosTerra, que se sitúa como ponte entre as institucións públicas e a poboación local.

Desenvolvemos a diagnose participativa para escoitar as necesidades da cidadanía, a súa opinión sobre as problemáticas que detecta na súa contorna ou aqueles desexos que ten para conservar o territorio. Así, deseñamos e coordinamos proxectos de innovación social para activar a transformación socioecolóxica na realidade local.

Tamén ofertamos formación online en temáticas vencelladas aos diferentes ámbitos da sostibilidade.

Queres saber máis ?