Asesoramento

Tenemos a solución adecuada para variados perfiles e necesidades:

Universidades: formación do profesorado, sensibilización do alumnado, adecuación do sistema de xestión ambiental aos ODS, etc.

-Empresas: plans de acción para aumentar o compromiso ambiental, integración da Axenda 2030 na actividade empresarial, etc.

Concellos: plans de acción para a implantación da Axenda 2030 no municipio a través da diagnose participativa.