Asesoramento

Este servizo consiste no deseño e coordinación de proxectos e plans de acción para a sostibilidade. Propoñemos solucións adecuadas para as necesidades específicas da entidade solicitante.

Liñas de asesoramento activas actualmente:

Diagnose ecosocial participativa,

Redución da pegada ecolóxica, 

Integración da Axenda 2030 en colectivos, empresas ou universidades,

Procesos de  innovación social para a sostibilidade,

Campañas de sensibilización sobre os ODS dirixidas á cidadanía

Como podemos axudarvos? Cóntanos a través do seguinte formulario: