SomosTerra?

“SomosTerra para vivir nela”

SomosTerra é unha cooperativa galega que ten por obxectivo educar, sensibilizar e implicar aos diferentes axentes da sociedade para

activar a sostibilidade no territorio!

Traballamos por contribuír coa transformación socioecolóxica e coa Axenda 2030 sabemos que podemos construir un mundo mellor se nos organizamos para

cooperar a favor da vida!

Para coñecer un pouco mellor a nosa historia, compartimos a primeira aparición no Diario da Universidade de Vigo:

Somos Terra, unha consultoría ambiental para “fomentar a sustentabilidade do territorio”

Axenda 2030?

Unha das principais fórmulas que empregamos consiste en incluír a Axenda 2030 como ferramenta para transformar a motivación das persoas que queren construir un mundo mellor…

….en proxectos viables con accións concretas para contribuir cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Para conseguilo, contamos coa posición estratéxica de SomosTerra, que se sitúa como ponte entre as institucións públicas e a poboación local.

Desenvolvemos a diagnose participativa para escoitar as necesidades da cidadanía, a súa opinión sobre os problemas que detecta na súa contorna ou aqueles desexos que ten para conservar o territorio.

Así, deseñamos e coordinamos proxectos de innovación social para activar a transformación socioecolóxica no territorio galego.

Damos voz aos os diferentes axentes da sociedade involucrados e escoitamos o seu poder de cambio. Creamos espazos de escoita participativa para cocrear as bases de aqueles proxectos que teñan o obxectivo común de fomentar a sostibilidade no territorio.

Os posibles axentes da sociedade implicados son: os gobernos locais, as universidades galegas, os centros educativos, as diferentes entidades (públicas e privadas) e cidadanía en sí mesma.

E ti, xa coñexes a comunidade de Axentes do cambio?

Axentes do Cambio